Lid ASPB

De Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond is een belangenorganisatie die vanaf de oprichting in 1946 een aantal heldere doelen nastreeft:
  • Het schoorsteenvegers-vak een grotere bekendheid geven en het imago van de schoorsteenveger verbeteren.
  • Herkenning van de vakbekwame schoorsteenveger en een einde maken aan de Nederlandse wildgroei. 
  • Professionele opleidingen voor hen die het schoorsteenvegers-vak willen uitoefenen.
  • Als lid van de Europese Bond meewerken aan Europese regelgeving voor het bouwen, reinigen en controleren van schoorstenen. 
  • De ASPB probeert op deze manieren de branche duidelijk te profileren. Dat dit nog steeds heel hard nodig is blijkt telkens weer uit berichten in de media over de beruchte beunhazen, die met knoeiwerk, oplichtingspraktijken en intimidatie het beeld van de hele bedrijfstak ernstige schade toebrengen. 

Publieksvoorlichting is voor de ASPB één van de middelen om duidelijk te maken dat het goed en verantwoord vegen van rook- en ventilatiekanalen van groot belang is en uitgevoerd dient te worden door de goed opgeleide vakman. 

Door de ASPB en het kennis- en technologiecentrum voor de installatietechniek Intechnium is een professionele opleiding ontwikkeld voor het diploma Gezel- en Meesterschoorsteenveger. 

Ruwweg de helft van de 350 reguliere schoorsteenveeg-bedrijven zijn bij de ASPB aangesloten. Leden van de ASPB dienen als bedrijf ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel, zij dienen een Aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten, moeten met deugdelijk materiaal werken en moeten toelatingsexamen doen of in het bezit zijn van het diploma Gezel-schoorsteenveger. Leden van de ASPB onderwerpen zich ook aan de klachtenregeling van de Bond. 

Voor aanvullende informatie www.aspb.nl

Meer informatie

Heeft u een vraag over een van onze diensten neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Bijna 50 jaar ervaring in schoonmaken

De Schouw is al bijna 50 jaar het vertrouwde adres als het gaat om schoonmaken van kantoren en bedrijfsruimten. Het schoonmaken van gebouwen en dergelijke is een serieuze zaak. Ons bedrijf wordt al jaren door onze opdrachtgevers beoordeeld op de kwaliteit van de werkzaamheden.